YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA DEVLETLERİ İLE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

A. 17. YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA DEVLETLERİ İLE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

• Islahat kavramını tanımlayınız.
• Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyıl boyunca ıslahatlar yapmasına bakarak devletin bu yüzyıldaki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
• Osmanlı tımar sisteminin bozulmasının sonuçları neler olabilir?

1. AVRUPA’NIN GENEL DURUMU

17. yüzyıl, Avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabetin hız kazandığı bir dönem oldu. Bu dönemde Avrupa ekonomisinin ağırlık merkezi Akdeniz kıyılarından Atlas Okyanusu kıyılarına doğru kaydı. Başka bir deyişle Avrupa’nın kuzeyinde bulunan İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi ülkeler (Harita 3.1) Portekiz, İspanya ve İtalya gibi Güney Avrupa ülkelerine göre ekonomide daha önemli bir konuma yükseldiler.

17. yüzyılda Avrupa devletleri bir yandan dünya ticaretine hâkim olma konusunda mücadele ederken diğer yandan Avrupa kıtasındaki siyasi konumlarını da güçlendirmeye çalıştılar. Bu amaçla 1618-1648 yılları arasında devam eden ve mezhep savaşları gibi görünse de gerçekte siyasi nedenlerden kaynaklanan Otuz Yıl Savaşları’nı yaptılar.

17. yüzyılda Avrupa’da yaşanan önemli gelişmelerinden biri de aydınlanma düşüncesinin güçlenmesi oldu. Böylece düşünce özgürlüğü yayılırken kilisenin etkinliği ve bilgi üzerindeki hâkimiyeti büyük ölçüde kırıldı.

Haritaya bakarak 17. yüzyılda Avrupa’nın siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu yazı gönderilmiş Genel. Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yaz.