Yerkürenin Su Kaynakları Nelerdir?

Yerkürenin Su Kaynakları Nelerdir?

Suyun yaşantımızdaki önemini hepiniz düşünmüşsünüzdür. Her gün ve her yerde karşımıza çıkan ve onsuz yaşamın mümkün olmadığı su kaynaklarının neler olduğunu, nasıl oluştuğunu merak ediyor musunuz? Su, insanlar için çok önemlidir. Vücut ağırlığımızın yaklaşık %60-70 kadarı sudur. Şimdi, yaşantımızda bu kadar büyük bir öneme sahip olan su kaynaklarını farklı özelliklerine göre inceleyip sınıflandıralım.

Seçtiğiniz üç arkadaşınız tahtaya kalksın ve sınıf tahtasını aşağıdaki gibi üç sütuna ayırsın. Bu üç sütundaki başlıkların her biri ile ilgili aklınıza gelen kavramları söz isteyerek söyleyiniz. Seçtiğiniz arkadaşlarınız da sizin söylediğiniz kavramları kendi sütunlarına yazsınlar. Bir kavram, birden fazla sütunda yer alabilir. Kavramlar tamamlandığı zaman sütunlardaki kavramların tamamını kullanarak doğadaki su kaynakları ile ilgili altta verilen şemayı tamamlayınız.

Doğadaki tüm su kaynakları katı, sıvı ve gaz hâlleri arasında değişime uğrar. Okyanus, deniz ve göl gibi yüzeylerden buharlaşan ve bitkilerden terleme yoluyla bırakılan su buharı, atmosferde yükseldikçe soğur ve yoğunlaşır. Daha sonra yeryüzüne yağmur, dolu veya kar yağışı olarak geri döner. Yağış sularının bir kısmı buzullarda tutulur. Bir kısmı yüzey akışına geçer ve nehirleri oluşturur. Bir kısmı ise yerin altına sızarak yer altı sularını oluşturur. Eriyen kar veya buzul suları ile akarsu ve yer altı sularının büyük bir kısmı eğim doğrultusunda akışa geçerek tekrar denizlere ve okyanuslara ulaşır. Suyun doğadaki bu hareketine su döngüsü adı verilmektedir.

Şekilde de görüldüğü gibi yeryüzündeki su kaynaklarının %97’sini tuzlu su kaynakları yani okyanus ve denizler oluşturur. Tatlı su kaynaklarının oranı ise %3’tür. Ancak bu tatlı su kaynaklarının da tümü insanlar tarafından kullanılamaz. Çünkü tatlı suların çok büyük bir çoğunluğu buzullar ve buz dağlarında bulunmaktadır. Yer altı sularının bir kısmı yüzeye çıkarılsa da önemli bir kısmı yer altında bulunmaktadır. Tatlı suya sahip göller ve nehirlerin oranı ise yalnızca %0,3’tür.

İnsanlar tarafından tatlı suya sahip göl ve nehir sularının tamamı içme suyu olarak ve tarımda sulama amacıyla kullanılabilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Doğadaki su kaynaklarını okyanuslar ve denizler, göller, akarsular, yer altı suları ve kaynaklar olmak üzere dört ana grupta inceleyebiliriz.

Bir Cevap Yaz.