Yaşadığım yer ve yönetimi nasıl sağlanmaktadır?

YAŞADIĞIM YER VE YÖNETİMİ

Aşağıdaki gazete haberini okuyarak altındaki soruları cevaplayınız.

Ankara’da sert geçen kışın ardından kent genelinde zarar gören yollardaki asfalt bakımı başladı. Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 gündüz 2 gece ekibi bozulan yolları onarıyor.

1. Sizin çevrenizde de benzer çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi kurumlar yapmaktadır?
2. Bu tür çalışmaları yapan kurumların olmaması durumunda ne gibi sorunlar yaşanabilir?

Hepimiz farklı büyüklükte yerleşim yerlerinde yaşıyoruz. Kimimiz köyde, kimimiz il ya da ilçe merkezinde. Ancak ihtiyaçlarımız benzerlik gösteriyor. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Yollarımızın bakımlı olmasını, sağlık hizmetlerine kolay ulaşmayı bekliyoruz. Bu gibi hizmetleri yerine getirmek için il, ilçe, belde ve köylerde yönetim birimleri kurulmuştur. Aşağıdaki şemayı inceleyerek bu birimleri ve yöneticilerini öğrenelim.

İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlar belediye başkanları ile birlikte görev yaparlar. Vali ili, kaymakam ise ilçeyi yöneten en yetkili yöneticilerdir. İldeki resmi kurum ve kuruluşlar valiye bağlıdır. Kaymakamlar valiye bağlı olarak ilçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip eder.

Aşağıda valinin yönetiminden sorumlu olduğu bazı kurumlar yazılıdır. Bunları inceleyerek valinin halkın hangi ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyiniz.

Şimdi bir valimizden görevleri hakkında bilgi alalım.

Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlarım.
İlin ekonomik kalkınması için projeler geliştiririm.
Sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına çalışırım.
Halkın istek ve şikâyetlerini dinleyerek çözüm üretirim.
Köylerin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarını karşılarım.
Eğitim-öğretimin düzenli yürümesi için çalışırım.
Turizmi destekler, ilimin tanıtımı için çalışmalar yaparım.

Valinin görevlerinden hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

İl, ilçe ve beldelerde belediyeler bulunur. Belediyeler yerel seçimlerde belirlenen belediye başkanları tarafından yönetilir. Halkımız belediye başkanı ile birlikte belediye meclis üyelerini de seçerek belediye yönetimine katılmış olur.

Yandaki görselleri inceleyerek belediyenin halka hangi hizmetleri verdiğini söyleyiniz.

Şimdi bir belediye başkanından görevleri hakkında bilgi alalım.

Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları yaparım.
Satılan ürünlerin sağlığa uygunluğunu denetlerim.
Çöpleri toplar, çevrenin temizliği için gerekli tedbirleri alırım.
Parklar inşa eder, bunların bakımını yaparım.
Yangın, sel, deprem gibi afetlerde halka yardım ederim.
Toplu taşıma hizmetinin sunulmasını sağlarım.
Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin ederim.
İhtiyaç sahibi halka yardım ulaştırırım.
Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek veririm.

Aşağıdaki gazete haberlerini okuyarak haberin yanındaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Haberlerde belediyenin hangi görevlerinden bahsediliyor?

2. Sizin çevrenizde benzer çalışmalar yapılıyor mu? Örnek veriniz.

3. Çalışmalardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden?

Yaşadığımız yer neresi olursa olsun her yerleşim yerinde muhtarlıklar vardır. Muhtarlıklar köy ve mahalle muhtarlıkları olarak ikiye ayrılır. Muhtarlar belediye başkanları gibi yerel seçimlerde halkın oylarıyla belirlenirler. Belediyelerde nasıl belediye meclisi varsa muhtarlıklarda da ihtiyar meclisi görev yapar. Muhtarların görevlerini bir mahalle muhtarından öğrenelim.

Mahalleye yeni taşınanların kayıt işlemlerini yaparım. Seçimler öncesinde oy kullanacak kişileri gösteren seçmen kâğıtlarının dağıtılmasını sağlarım.
Herhangi bir salgın hastalık ortaya çıkarsa ilgili kurumları bilgilendiririm. Resmî kimlik belgesini kaybedenler için gerekli olan belgeleri hazırlarım. Mahallemde gördüğüm ihtiyaçları belediye, kaymakamlık ve valilik gibi kurumlara bildiririm. Okula başlaması gereken çocukları belirler, eğitim kurumlarıyla paylaşırım. Doğum ve ölümler sonrası gerekli belgeleri hazırlarım.

Aşağıdaki tablonun ilk sütununa yaşadığınız yerin problemlerini (eğitim, sağlık, ulaştırma, çevre gibi) yazınız. İkinci sütuna problemin çözümünün hangi yönetim biriminin ya da birimlerinin görevi olduğunu yazınız. Sağdaki sütuna ise nasıl çözülebileceği ile ilgili önerilerinizi yazınız.

Bir Cevap Yaz.