Yakın çevrenizde kullanılan ve dilimize yerleşen yabancı kelimeleri araştırınız.

Yakın çevrenizde kullanılan ve dilimize yerleşen yabancı kelimeleri araştırınız. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz. Bu kelimeleri ve Türkçe karşılıklarını bir kartona yazarak poster çalışması hazırlayınız. Hazırladığınız poster çalışmasını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

detone olmak-ses kayması, tonu bulamama
fenomen-görüngü ve olay, olağanüstü şey, harika, olgu
marjınal-sıra dışı, uç, uçta
free-serbest, bedava
dökümentıri-belgesel
start almak -başlamak
center -merkez
relax olmak-rahatlamak
e-maıl -e-posta
komünikasyon -iletişim
cv- özgeçmiş
okey -tamam
trend- eğilim
spontane- kendiliğinden
link – bağlantı
exıt- çıkış
check etmek- kontrol etmek
feedback- geribildirim
full-tıme – tam gün
koordinasyon- eşgüdüm
absürt- saçma
adapte olmak- uyum sağlamak
laptop-dizüstü bilgisayar
provoke etmek-kışkırtmak
jenerasyon-nesil, kuşak
objektif-nesnel, tarafsız
deklare etmek- bildirmek
star-yıldız
perspektif- bakış açısı
entegre olmak- bütünleşmek
nıck name-takma ad
partner- eş
okeylemek———— onaylamak
antipatik ————- sevimsiz, itici
mantalite ————- anlayış, zihniyet
illegal—————- yasadışı
tımıng (tayming)————-zamanlama
caterıng—————- yemek hizmeti
departman————— bölüm
revize etmek————– yenilemek
global—————– küresel
sempatik—————- sevimli, canayakın
securıty—————-güvenlik
prınter—————–yazıcı
elimine etmek————- elemek
izolasyon————– yalıtım
data—————–veri
prezantasyon———— sunum
fınısh—————–bitiş, varış
download etmek———–indirmek
monoton————— tekdüze
konsensus ————– uzlaşma
full——————tam, dolu
emergency ————– acil
ambiyans————— hava, ortam
versiyon—————-sürüm, uyarlama
ekstra—————– fazladan
imitasyon ————— taklit
optimist—————- iyimser
save etmek————— kaydetmek
adisyon—————–hesap fişi
prınt out —————-çıktı
anons etmek————– duyurmak
bodyguard ————— koruma
doküman—————- belge
dizayn—————– tasarım
analiz—————–çözümleme
onlıne—————– çevrimiçi
kriter—————– ölçüt
part-time ————— yarı zamanlı
pesimist—————- karamsar
slayt—————– yansı
empoze etmek————- dayatmak
drıver—————– sürücü
bye bye—————– hoşça kal

Bir Cevap Yaz.