Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız.

Üzerinde yaşadığımız topraklarda geçmişte hangi uygarlıkların bulunduğunu araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hititler

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır (Çorum yakınları). Hititlerde devleti, askeri ve dini yetkileri olan kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna adı verilen kraliçeydi.

Frigler

Frigler, Sakarya Irmağı’nın çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion’dur (Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınları). Krallarına Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır.

Lidyalılar

Lidyalılar, Gediz ve Menderes Vadileri arasında kalan bölgede yaşamışlardır. Başkenti Sardes (Sart)’tır (Manisa’nın Salihli ilçesi yakınları). Lidyalılar krallıkla yönetilirdi. Çok tanrılı bir din anlayışı benimsemişlerdir. Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır.

Urartular

Urartular, Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Başkenti Tuşpa’dır (Van yakınları). Urartular krallıkla yönetilirdi. Çok tanrılı din anlayışları vardı. Urartularda ölümden sonra da yaşam inancı vardı. Bu nedenle ölen kişilere oda mezarlar yapar ve bu kişilerin eşyalarını yanlarına koyarlardı.

İyonlar

Ege’nin kıyı kesimleri eski çağlarda İyonya olarak bilinirdi. İyonların belli bir başkenti yoktur. Şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerine polis adı verilirdi. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milet’tir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak deniz ticaretinde ileri gitmişlerdir.

Bir Cevap Yaz.