Türk İslam Devletlerinde El Sanatları Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Türk İslam Devletlerinde El Sanatları Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Büyük Selçuklularla parlak bir dönem yaşayan maden sanatı XII. yüzyılda Artuklular ve Selçuklularla Anadolu’da varlığını sürdürmüştür. Oyma, kakma, kabartma gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı bu sanat kandil, şamdan, buhurdanlıklar gibi gündelik yaşama ilişkin birçok madeni eşyada kendisini gösterir.

Yukarıdaki görsellerde ilk Türk halılarından farklı olarak hangi motifler kullanılmıştır?

İlk Türk devletlerinden itibaren yaygın olan halı ve kilim dokumacılığı gelişerek devam etmiştir. İran’da halıcılığın gelişmesinde Büyük Selçukluların önemli rolü olmuştur. Halıyı Anadolu’ya Türkler getirmiş ve halıcılık Orta Anadolu’dan Batı’ya yayılmıştır. Halılarda baklava, yıldız gibi geometrik şekiller; bordürlerde bitki ve hayvan figürleri kullanılmıştır. Beylikler Dönemi’nde halıcılık, gelişimini devam ettirmiş, İslamiyet’ten önce genelde hayvan üslubuna bağlanan temalar hızla ayıklanmış; yerini bitkisel ağırlıklı süsleme, yazı ve geometrik şekillerden oluşan soyut kavramlara bırakmıştır.

Bir Cevap Yaz.