Trablusgarp Savaşı Nasıl Başladı ve Sonuçları Nelerdir?

• Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı’nın Birinci Dünya Savaşı’na olan etkileri nelerdir?
• Atatürk’ün ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetlere bakarak onun kişilik özellikleriyle ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

1. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)

1870’de siyasi birliğini tamamlayan İtalya, Avrupa’da yeni bir güç olarak ortaya çıktı. İtalya sömürgecilik yarışında geride kalmıştı. Bu nedenle sanayisi için gerekli olan ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak üzere 4 Ekim 1911’de zengin bir Osmanlı eyaleti olan Trablusgarp’a asker çıkardı.

Osmanlı Devleti, Mısır’ın İngilizlerin elinde bulunması, deniz yolunun da İtalyan donanmasının kontrolünde olması nedeniyle Kuzey Afrika kıyılarındaki Trablusgarp’a yardım gönderemedi. Bununla birlikte aralarında Enver Bey ve Mustafa Kemal’in de bulunduğu gönüllü vatansever Osmanlı subayları gizlice Trablusgarp’a geçtiler. Bu subaylar dağınık hâldeki yerli halkı teşkilatlandırıp İtalyanlara karşı büyük başarılar kazandılar. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta, Enver Bey ise Bingazi’de İtalyanları durdurdular. Bunun üzerine İtalya, Trablusgarp’taki Türk subaylarının direnişini kırmak ve Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı’nı top ateşine tuttu. Sonuç alamayınca da Oniki Ada ve Rodos’u işgal etti. Ayrıca Beyrut Limanı’na baskın yaparak iki Osmanlı gemisini batırdı.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının her türlü tehlikeyi göze alarak gizlice Trablusgarp’a gitmelerine bakarak onların kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı Devleti, İtalya’nın bu saldırıları karşısında geri adım atmadı. Ancak Trablusgarp’ta devam eden savaştan yararlanmak isteyen Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan’ın aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti’ne karşı savaş hazırlığına girişmeleri durumu değiştirdi. Rusya’nın desteği ile Balkan İttifakı’nı kuran bu devletler Türkleri Balkanlardan çıkarmak ve topraklarını paylaşmak için Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Trablusgarp’taki subaylarını İstanbul’a çağırmak ve İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. 18 Ekim 1912’de yapılan bu antlaşmayla Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı. Buna karşılık Trablusgarp halkının dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalması kabul edildi. Ayrıca Balkanlardaki durum kesinleşinceye kadar Rodos ve Oniki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakıldı. Bununla birlikte İtalya, Balkan Savaşları sonrasında da Oniki Ada’yı elinde tutmaya devam etti. İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması üzerine adalar 1947 yılında Yunanistan’a verildi. Trablusgarp Savaşı ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiş oldu.

Bir Cevap Yaz.