Yurdumuzdaki milli cemiyetler Sivas Kongresi’nde hangi isim altında birleştirilmiştir?

Yurdumuzdaki milli cemiyetler Sivas Kongresi’nde hangi isim altında birleştirilmiştir?

1
ahmet 10.33K İtibar Puanı

Yurdumuzdaki milli cemiyetler Sivas Kongresi’nde hangi isim altında birleştirilmiştir?

Ömer yanıtlandı
0
Ömer 11.91K İtibar Puanı

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’ndeki başarılı yönetimiyle iyi bir yönetici ve devlet adamı olduğunu gösterdi. Kongre sonunda, Erzurum Kongresi kararları yurdun tümünü kapsayacak şekilde aynen kabul edildi. Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyetinin tüm yurdu temsil etmesine karar verildi. Ayrıca yurt çapında faaliyet gösteren millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında toplandı.

Ömer yanıtlandı
×

Oturum Aç