Yukarıdaki bilgilerden de yararlanarak ülkemizde nüfusun dağılışında etkili olan olumlu ve olumsuz faktörleri sınıflandırınız.

Yukarıdaki bilgilerden de yararlanarak ülkemizde nüfusun dağılışında etkili olan olumlu ve olumsuz faktörleri sınıflandırınız.

0
ahmet 11.84K Rep.

B. Beşerî ve Ekonomik Faktörler
1. Tarihi Faktörler: Ülkemizde, tarihi çağlar boyunca yerleşim alanı olarak kullanılan yerlerin günümüzde de yoğun nüfusa sahip oldukları görülür. Eskiden ticaret ve kervan yolları üzerindeki yerler, günümüzde de önemli yerleşim merkezleri arasındadır. Sivas, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır gibi ticaret yolları üzerindeki şehirlerimizin nüfusları günümüzde de fazladır. Tarihi öneme sahip ve Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış, İstanbul ve Bursa gibi illerimizde de nüfus
yoğundur. Ülkemizde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında önemli turizm merkezleri yer almaktadır. Antalya, Alanya, Bodrum, Marmaris gibi turizm bölgelerinin nüfusları özellikle yaz aylarında artmaktadır.

2. Ekonomik Faktörler: Ülkemizde nüfusun büyük bölümü ekonomik bakımdan gelişmiş bölgelerde toplanmıştır. Ekonominin gelişmesi için uygun şartlara sahip illerin nüfusu sürekli artmaktadır. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Adana, Gaziantep gibi yerleşim yerleri en yoğun nüfusa sahip illerdir. Ülkemizde yer altı zenginliği de nüfusun artmasında rol oynar. Zonguldak’ın taş kömürü,
Batman’ın ise petrol rafinerisi sayesinde nüfusları hızla artmış ve cumhuriyetin ilk yıllarında
birer köy durumundayken bugün birer şehir durumuna gelmişlerdir.

Tarımın yoğun olarak yapıldığı verimli ovalardaki yerleşim alanları da nüfusun yoğun olduğu yerlerdendir. Ülkemizde özellikle Amasya, Seyhan, Ödemiş gibi yerler tarım şehri özelliğindedir.

Yukarıdaki bilgilerden de yararlanarak ülkemizde nüfusun dağılışında etkili olan olumlu ve olumsuz faktörleri sınıflandırınız.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap