Yukarıdaki ayet meallerinden hareketle çevrenizde bulunan uyum ve ahenge örnekler bulunuz.

Yukarıdaki ayet meallerinden hareketle çevrenizde bulunan uyum ve ahenge örnekler bulunuz.

0
ahmet 11.84K Rep.

“O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmadan yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve her çeşit canlıyı yeryüzünün değişik bölgelerine yaydı. Biz gökyüzünden su indirip orada her faydalı bitkiden çift çift bitirdik.” (Lokmân suresi, 10. ayet.)

“O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkilerden de kendisinde üst üste binmiş taneler yetiştireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen (çeşitli cinslerde) zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştıkları zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (En’âm suresi, 99. ayet.)

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, farklı cinsleri bulunan hurmaları, ekinleri, çeşit çeşit zeytin ve narları yaratan odur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’âm suresi, 141. ayet.)

“Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.” (Zümer, suresi, 21. ayet.)

Yukarıdaki ayet meallerinden hareketle çevrenizde bulunan uyum ve ahenge örnekler bulunuz.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap