Yukarıda isimleri ve açıklamaları verilen bilim dalları haricinde tarihe yardımcı olan başka bilim dalları nelerdir?

Yukarıda isimleri ve açıklamaları verilen bilim dalları haricinde tarihe yardımcı olan başka bilim dalları nelerdir?

0
ahmet 11.84K Rep.

Bilim dalları Açıklaması
Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.
Coğrafya: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.
Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.
Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
Heraldik: Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.
Etnografya: Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
Antropoloji: İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.
Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceler.
Paleografya: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
Filoloji: Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
Epigrafi: Kitabeleri inceler.

Yukarıda isimleri ve açıklamaları verilen bilim dalları haricinde tarihe yardımcı olan başka bilim dalları nelerdir? Ulaştığınız sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap