Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek için gönderdiği kitapların neler olduğunu büyüklerinize sorarak defterinize yazınız?

Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek için gönderdiği kitapların neler olduğunu büyüklerinize sorarak defterinize yazınız?

1
ahmet 11.84K Rep.

Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek için gönderdiği kitapların neler olduğunu büyüklerinize sorarak defterinize yazınız?

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

Yüce Allah (c.c.), vahiy yoluyla bazı peygamberlere ilahi kitaplar göndermiştir. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat, Hz. Musa’ya (a.s.) indirilmiştir. Yahudiliğin kutsal kitabıdır.

Zebur, Hz. Davut (a.s.) aracılığıyla Yahudilere gönderilmiştir. İncil, Yüce Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla Hz. İsa’ya (a.s.) indirilmiştir. Hristiyanlığın kutsal kitabıdır. İncil, Hz. İsa’dan (a.s.) çok sonra yazıya geçirilmiştir. Günümüzde Hristiyanların kabul ettiği Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı kişiler tarafından kaleme alınmış dört ayrı İncil yer almaktadır.

Kur’an, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Yüce Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla gönderilen ilahi kitabın adıdır. Kur’an, Müslümanların kutsal kitabıdır.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap