Yoldan kayıp ve kazanç hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yoldan kayıp ve kazanç hakkında neler söyleyebilirsiniz?

0
ahmet 11.84K Rep.

Araç ve gereçler: Kademeli makara, ip, dinamometre, üçayak, cetvel, yarıklı kütle takımı, destek çubuğu, bağlama parçası
Etkinliğin Yapılışı
• Üçayak, destek çubuğu, kademeli makara ve bağlama parçası ile yandaki resimde görünen deney düzeneğini kurunuz.
• Makaralar üzerine ipleri farklı yönlerde ayrı ayrı sarınız.
• Yarıklı kütlelerin ağırlıklarını dinamometre ile ölçüp kaydediniz. Daha sonra yarıklı kütleleri küçük çaplı makaraya sarılı olan ipin ucuna bağlayınız. Büyük çaplı makaraya sarılı olan ipin ucuna da dinamometreyi bağlayınız.
• Dinamometreyi aşağıya doğru çekiniz. Yarıklı kütleleri kaldırırken dinamometreye bağlı ipi kaç cm çektiğinizi ve bu arada yarıklı kütlelerin ne kadar yükseldiğini cetvelle belirleyiniz.
• Dinamometrenin gösterdiği değeri kaydettiğiniz önceki değer ile karşılaştırınız.

Etkinlik Soruları
1. Yaptığınız etkinlikteki kuvvetten kayıp ya da kazanç hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Yoldan kayıp ve kazanç hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Yaptığınız etkinlikte çıkrık makaraları üzerindeki ipler, birbirine göre ters yönlerde sarılıdır. Büyük makaraya sarılı ipi çektiğinizde çıkrık dönmeye başlar ve yarıklı kütlelerin bağlı olduğu ip, küçük makaraya sarılır. Böylece yarıklı kütleler de yukarı yükselir.
4. Çıkrıklarda yol kaybının kuvvet kazancına oranı, çıkrığı oluşturan makaraların yarıçapları oranına eşittir. Bu nedenle çıkrıkla ilgili kuvvet kazancı ve yol kaybı hesaplamalarında çıkrığı oluşturan makaraların yarıçapları oranı kullanılır.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap