Veda Hutbesi’nde yer alan ilkeleri insan hakları açısından değerlendiriniz.

Veda Hutbesi’nde yer alan ilkeleri insan hakları açısından değerlendiriniz.

1
ahmet 11.84K Rep.

Veda Hutbesi’nde yer alan ilkeleri insan hakları açısından değerlendiriniz.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Veda Hutbesi’nde verilen mesajlar evrenseldir. Bu evrensel mesajların bazıları şunlardır:
• Can ve mal güvenliği esastır.
• Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
• Emanete hıyanet edilmemelidir.
• Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.
• Bütün insanlar hukuk önünde eşittir.
• Hiç kimseye zulmedilemez ve hiç kimsenin malı haksız yere yenemez.

Bu maddeleri incelediğimizde evrensel insan haklarının savundukları İslam’ın temel esasları olduğu görülür.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap