Vaka ve vakıa arasındaki farklılıklar nelerdir?

Vaka ve vakıa arasındaki farklılıklar nelerdir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Vaka ve vakıa arasındaki farklılıklar nelerdir?1.ünite tarih

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurdan birincisi vaka (olay), diğeri ise vakıadır (olgu). Vaka; tarihte insanlığı etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik dinî gibi konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir.
Vakalar; kendine has özelliklere sahiptir, somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Vakaların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. Vakıa ise tarihte insanlığı etkileyen olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Vakıalar; geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. Vakıalarda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap