“Vahiy, peygamber, resul, nebi” sözcüklerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.

“Vahiy, peygamber, resul, nebi” sözcüklerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.

0
ahmet 11.84K Rep.

“Vahiy, peygamber, resul, nebi” sözcüklerinin anlamlarını araştırıp öğreniniz.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

Vahiy sözlükte; gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, işaret gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise; Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır. Yüce Allah, kullarına bildirmek istediği her şeyi vahiy yoluyla bildirmiştir. Allah’ın gönderdiği her mesaj vahiydir.

Peygamber kavramı sözlükte haberci, haber getiren, elçi gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise Yüce Allah’ın (c.c.) kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esaslarını, ibadet şekillerini, ahlaki kuralları, tüm emir ve yasakları bildirmek; insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan şeyleri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş kimselere peygamber denir.

Nebi, kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilmeyen, kendisinden önceki peygamberin getirdiği dini insanlara tebliğ etmekle görevli peygamberlere denir.

Resul ise Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, isanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplusal hayatı Alllah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber demektir.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap