Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi ya da özel kurumların listesini yapınız.

Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi ya da özel kurumların listesini yapınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Sınıfınızda beşer kişilik araştırma grupları oluşturunuz.
Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi ya da özel kurumların listesini yapınız.
Listedeki her bir kurumu bir gruba araştırma konusu olarak veriniz.
Araştırma sonuçlarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Türkiye’de kimya sanayisinin tarihi, yakın zamana dayanmaktadır. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Dönemi’nde sabun, temizlik vb. ürünleri üreten birkaç adet üretim tesisi dışında, kimya sanayi tesisi bulunmamaktaydı.

Türk savunma sanayisinin temelini oluşturan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), değişik isim ve statüler altında 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ne kadar inebilen tarihî bir geçmişe sahiptir. Kurumun çekirdeğini, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan top dökümhanesi oluşturmaktadır. O zamanki adı “top asithanesi” olan Tophane, faaliyetini Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına kadar sürdürmüştür.

Kurum, farklı unvanlarla iktisadi ve ticari faaliyetlerini devam ettiren bir kuruluş olarak günümüze kadar gelmiştir.
Cumhuriyetin ilanı ile kimyasal üreten şirketlerin kurulması sürecinde patlayıcılar, tıp, tarım kimyasalları, deterjanlar, matbaa mürekkebi ve tekstil boyaları üretilmeye başlanmıştır. 1950’li yıllardan itibaren planlı ekonomi döneminde kimya sanayisi gelişimi hızlanmıştır. 1960-1980 döneminde devlet eliyle petrokimya, organik ve inorganik temel kimyasallar, gübre üretimi gibi yüksek yatırım gerektiren alanlara yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
1980’li yıllardan itibaren uygulanan ihracata dayalı politikalarla birlikte sektör, günümüzdeki gelişmişlik derecesine ulaşmıştır. Bu dönemde ihracat ve ithalat gelişmiş, iç pazarda da başta otomotiv ve tekstil olmak üzere pek çok endüstriye girdi sağlanmıştır. Sektör firmalarının büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Adana, Gaziantep ve Ankara’da faaliyet göstermektedir.

Ülkemizdeki kimya sektörünün gelişimi, sektör çalışanlarının sorunları ve bu sorunların çözümleri konusunda sivil toplum kuruluşları da çalışmalar yürütmektedir. Kimyagerler Derneği, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ve Türkiye Kimya Derneği bu kuruluşlardan bazılarıdır.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap