Ülkemizde nüfusun hangi özellikleri araştırılmalıdır? Bu özelliklerden nerelerde ve nasıl faydalanılmalıdır?

Ülkemizde nüfusun hangi özellikleri araştırılmalıdır? Bu özelliklerden nerelerde ve nasıl faydalanılmalıdır?

1
ahmet 11.84K Rep.

Ülkemizde nüfusun hangi özellikleri araştırılmalıdır? Bu özelliklerden nerelerde ve nasıl faydalanılmalıdır? Tartışınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Bir devletin en önemli görevleri; vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak, ülkeyi ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkındırmaktır. Bunun için devlet, sahip olduğu güç kaynaklarını bilmek zorundadır.

Doğru ve planlı kullanıldığı takdirde nüfus, bu güç kaynaklarından birisidir. Nüfus, nitelikli insan gücü ve kullanılan teknolojinin yeterli olması durumunda üretimi artırır. İyi eğitilmiş bir nüfus kalkınmaya en büyük desteği sağlar. Bu nedenle devletimiz sahip olduğu nüfusu ve bu nüfusun özelliklerini bilmek ve buna göre planlama
yapmak zorundadır.

Ülkesindeki nüfus artış oranlarından ve nüfusun dağılışından habersiz olan bir devlet önemli bir güç kaynağını kullanmamış olur. Bu durum, ülkeyi ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarla karşı karşıya getirir. Örneğin işsizsizlik sorununun bir sebebi de nüfusu doğru ve planlı bir biçimde kullanamamaktır. Bu nedenle devletimiz özellikle 2007 yılından itibaren her sene adrese dayalı nüfus sayımı yapmaktadır.

Bu sayımlar her sene yapılmakta, veriler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yandaki alıntıda da belirtildiği gibi ilan edilmektedir. Aşağıdaki görselin sağ alt köşesinde 2013 yılında Türkiye’nin nüfusu ilan edilmiştir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap