Türklerin İlk Yazılı Belgeleri adlı metne göre tarih biliminin hangi bilim dallarından yararlandığı söylenebilir?

Türklerin İlk Yazılı Belgeleri adlı metne göre tarih biliminin hangi bilim dallarından yararlandığı söylenebilir?

2
ahmet 11.84K Rep.

Türklerin İlk Yazılı Belgeleri
Tarihte “Türk” adının geçtiği yazılı ilk metinler Orhun Kitabeleri’dir. Bu kitabeler hakkında ilk bilgiler XIII. yüzyılda yaşayan Cuveynî’nin “Tarih-i Cihangüşa” isimli eserinde yer alır. Cüveynî, eserinde Uygur bölgesini gezerken rastladığı garip işaretlerle yazılmış taşlardan söz etmektedir. Daha sonra Danimarkalı Messerschmidt’in (Mesırşmit) 1721’de bu eseri görerek Avrupa bilim camiasına tanıtması üzerine birçok bilim adamı bu yazıların kime ait olduğu hakkında tahminlerde bulunmuştur.
Bu bilim insanlarının bazıları bu yazıların; Prusyalılara, İskitlere, Yunanlara ve Latinlere ait olduğunu ileri sürmüştür.
Bölgeye giden birçok araştırmacı burada kazılar yaparak yeni kalıntılar tespit etmiştir. Kitabelerin okunuşunu ilk çözen Danimarkalı Dil Bilimci W. Thomsen (V. Tomsen) olmuş ve bu
abidelerin Türklere ait olduğunu tüm dünyaya duyurmuştur. Orhun Kitabeleri hakkında yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda; Türklerin yaşantılarına, töresine, kültürüne ve devlet yönetimine dair bilgiler bulunmuştur (Gömeç, 2000, s.64-65’ten düzenlenmiştir).

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ adlı metne göre tarih biliminin hangi bilim dallarından yararlandığı söylenebilir?

ahmet cevaplandı
1
ahmet 11.84K Rep.

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ adlı metne göre tarih bilimi arkeoloji ve dil biliminden yararlanmıştır.

ahmet cevaplandı
×

Giriş Yap