Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl ülkemiz nüfusu ile ilgili bilgiler toplanmasının sebepleri nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl ülkemiz nüfusu ile ilgili bilgiler toplanmasının sebepleri nelerdir?

1
ozan 13.12K Rep.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl ülkemiz nüfusu ile ilgili bilgiler toplanmasının sebepleri nelerdir?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Nüfus sayımları sonunda elde edilen bilgiler, devletin politikalar geliştirmesi ve yatırım yapması için kullanılır. Devlet nüfus sayımı sonunda ulaşılan bilgilere göre ekonomik, askeri, eğitim, sağlık, ulaşım gibi bir takım hizmetleri planlar.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Tuik Ülkemizin kaynakları tespit etmek için her yıl nüfus ile bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler karar alıcılar tarafından değerlendirilip ülke planlamasını yapmaktadırlar.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap