Sizce sosyal bilgiler dersini neden öğreniyorsunuz?

Sizce sosyal bilgiler dersini neden öğreniyorsunuz?

1
ahmet 11.84K Rep.

Sizce sosyal bilgiler dersini neden öğreniyorsunuz? Söyleyiniz.

Eda cevaplandı
2
Eda 2.99K Rep.

Sosyal bilgiler dersini Trablusgarp savaşı,Çanakkale savaşı gibi savaşları öğrenmek için işliyoruz.

Eda cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Çevresini, yurdunu ve dünyayı tanır.
Yakın çevresinin ekonomik değerlerini ve ulusal kaynakları tanır.
Çevresinin ve yurdunun yönetim örgütlerini bilir.
Aile, okul ve toplum yaşamının dayandığı temel ilkeleri bilir.
Günlük yaşamında haritadan yararlanma yollarını kavrar.
Türklerin geniş bir alana dağılmış büyük bir ulus olduğunu kavrar.
Çevreyi koruma ve iyileştirme bilinci kazanır.
Ulusuna, bayrağına, askerine, ordusuna ve insanlığa sevgi, saygı duygularını geliştirir.
Sorumluluk alma, yardımlaşma ve beraber çalışmayı alışkanlık hâline getirir.
Ailesine, ulusuna, vatanına, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, özverili, iyi vatandaş olarak yetişir.
Toplumdaki bireylerle sosyal ilişkiler kurar.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap