Sizce erkeklere altın ve ipeğin yasaklanmasının sebebi nedir?

Sizce erkeklere altın ve ipeğin yasaklanmasının sebebi nedir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Hz. Peygamber (s.a.v.) ipeği sağ eline ve altını sol eline alarak “Bu ikisi ümmetimin erkeklerine
haramdır.” buyurmuştur.
(Ahmed, Müsned, 1/96, 4/392.)
Sizce erkeklere altın ve ipeğin yasaklanmasının sebebi nedir?

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Altın ve gümüşü kadının yalnızca ziynet eşyası olarak kullanmasına izin veren İslâmın erkeklerine bunu haram kılmasının hikmetleri vardır:
a) Bu iki maden ve özellikle altın asırlar boyu ya doğrudan doğruya para olarak, yahut da para karşılığı teminat olarak kullanılmış, ekonomide büyük rol oynamıştır. Bunların zinet ve eşya olarak kullanılması ekonomiyi menfi yönde etkileyecektir.
b) Bunların zinet ve eşya olarak kullanılması topluma faydalar sağlayacak olan büyük bir sermayenin âtıl kalmasına sebep olmaktadır.
c) Allah’ın erkekler için takdir ve tensîb buyurduğu fıtrat ve karakter altın ve ipekle süslenmeye muhtaç ve uygun değildir.
d) Üste, başa; ele ayağa; eve-barka serilmiş servetler dikkat, gıpta ve hased celbederek sosyal adâlet duygusunu rencide ederler, fesâda sebep olurlar.
e) İslâm insanın maddî hayatı ile rûhî ve mânevi hayatı arasında ideal bir dengeyi hedef almıştır. Dışa bu ölçüde ihtimam rûhî hayâtı zedelemekte, tekâmülü engellemektedir.
Kadına gelince:
Onun fıtratı süse ve zînete daha elverişlidir; diğer vasıflar yanında erkekte yiğitlik, kadında güzellik aranır. Kadını zinetten menetmek onun fıtratına ters düşer ve ağır gelir. Şârî’ onlara bu mevzûda ruhsat vermiş, fakat yabancı erkeklerden sakınmalarını emretmiş, zînetlerini yoksullara iyreti vermelerini tavsiye buyurmuştur.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap