Simya ile kimya bilimi arasındaki fark nedir?

Simya ile kimya bilimi arasındaki fark nedir?

1
Aykut 824 Rep.

Simya ile kimya bilimi arasındaki farkı açıklayınız.

Talha cevaplandı
1
Talha 769 Rep.

Kimya biliminin doğuşu, MÖ 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu dönemde yapılan işlemler ve üretilen maddeler teoriye dayanmayıp tamamen sınama yanılmaya dayalıdır.
Bir uğraşın bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için teorik temelleri olması, sistematik bilgi birikimi sağlaması gerekir. Simya, sınama yanılmaya dayalı olduğu, teorik temelleri olmadığı ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir. Simya, kimyanın bilim olmadan önceki hâli olarak da kabul edilebilir.
Simya; astronomi, astroloji, mitoloji, felsefe, tıp, din vb. birçok alandan pratik laboratuvar uygulamalarına kadar olan geniş bir aralığı kapsamaktadır.
Simya döneminde simyacıları, araştırma yapmaya yönelten iki önemli uğraş bulunmaktadır. Bunlar;
• Değersiz madenleri altına çevirmek,
• Ölümsüzlük iksirini bulmaktır.

Talha cevaplandı
×

Giriş Yap