Sevr Antlaşması hakkında neler biliyorsunuz?

Sevr Antlaşması hakkında neler biliyorsunuz?

1
ahmet 11.84K Rep.

Sevr Antlaşması hakkında neler biliyorsunuz? Konu başlığı Antlaşma’nın niteliğine dair hangi ipuçlarını veriyor?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

İtilaf Devletleri, Paris Barış Konferansı’nda yarım bıraktıkları işi tamamlamak üzere önce Londra’da, 1920 yılı Nisan ayı ortalarında da San Remo’da bir araya geldiler.

San Remo Konferansı’na katılan İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler burada Osmanlı Devleti’ne imzalatacakları antlaşma taslağına son şeklini verdiler. 11 Mayıs 1920’de de aldıkları kararları Paris’te bulunan Osmanlı heyetine bildirerek antlaşmanın bir ay içinde imzalanmasını istediler. Bir yandan da Osmanlı yönetimini bu antlaşmayı kabul etmeye zorlamak için Anadolu ve Trakya’daki Yunan birliklerini harekete geçirdiler. Bunun üzerine hükûmet, devletin ileri gelenlerine antlaşmanın imzalanması yönünde görüş bildirdi. Öneri, Saltanat Şûrasında da görüşüldü ve Topçu Feriki (Korgenerali) Rıza Paşa dışındaki tüm üyeler tarafından kabul edildi. Bu kararın ardından antlaşma metni, Fransa’ya giden bir Osmanlı heyeti tarafından 10 Ağustos 1920’de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında imzalandı. 433 maddesi bulunan Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:

1) Osmanlı Devleti’nin elinde İstanbul ve çevresi ile Anadolu’da küçük bir toprak parçası kalacaktır. Ancak Osmanlı Devleti antlaşmaya uymazsa İstanbul da Türklerin elinden alınacaktır.

2) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık tutulacak, Boğazlar bölgesi kendine ait bayrağı ve bütçesi olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.

3) Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırılacak, toplam asker sayısı 50.700’ü geçmeyecektir. Bu ordunun tank, top, ağır makineli tüfek ve uçak gibi silahları olmayacaktır.

4. Çeşitli nedenlerle ülkeden ayrılan Hristiyan azınlıklar geri dönebilecek ve bunların zararları Osmanlı Devleti tarafından karşılanacaktır.

5. Kapitülasyonlar İtilaf Devletlerinin yararlanacağı şekilde genişletilerek yeniden yürürlüğe konulacaktır.

6) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İtilaf Devletlerine istedikleri yerleri işgal etme ve haberleşmeyi denetleme imkânları veren maddeleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap