Sevgili öğrenciler ülkemizdeki ve dünyadaki çocuk işçiliği hakkında araştırma yapınız.

Sevgili öğrenciler ülkemizdeki ve dünyadaki çocuk işçiliği hakkında araştırma yapınız.

0
ahmet 11.84K Rep.

Performans Görevi
Bu görevde, eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirmeniz ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik öneriler getirmeniz beklenmektedir.

Performans Görevinin Adı: Çocuk İşçiliği
Sevgili öğrenciler, ülkemizdeki ve dünyadaki çocuk işçiliği hakkında araştırma yapınız. Çocuk işçiliği hakkındaki çocuk haklarına dair sözleşmeler ve Anayasa’mızda yer alan maddeleri inceleyerek çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik önerilerinizi sınıfta sununuz.

Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki yönergeye uyunuz.
1. Dünya genelindeki çocuk işçiliği hakkında İnternet, gazete ve dergilerdeki verileri derleyerek tablo veya grafik hâline getirip yorumlayınız.
2. Türkiye’deki çocuk işçiliği hakkında İnternet, gazete ve dergilerdeki verileri derleyerek tablo veya grafik hâline getirip yorumlayınız.
3. Dünyadaki ve Türkiye’deki çocuk işçi sayısı hakkında hazırladığınız verileri karşılaştırarak Türkiye’deki çocuk işçiliğinin dünya ortalamasının altında mı, üstünde mi olduğunu belirtiniz. Hazırladığınız tablo veya grafikler için matematik bilginizi kullanınız.
4. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün niçin ortaya çıktığını ve bu günde yapılan faaliyetleri araştırınız.
5. Dünya genelinde çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün dünyada ve Türkiye’de yaptığı faaliyetleri araştırınız.
6. Elde ettiğiniz bulguları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 49 ve 50. maddeler ile Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. maddesine göre değerlendirerek dünya genelinde ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik öneriler getiriniz.
7. Yaptığınız araştırma ve önerileri sınıfa getirerek sununuz.
8. Türkiye ve dünyadaki çocuk işçileri gösteren fotoğraf, resim, karikatür gibi görsel materyalleri de sunumunuza ekleyebilirsiniz.
9. Araştırmada kullanacağınız görsel materyalleri sunumda kullanabilirsiniz.
10. Çevrenizde çalışan çocuk işçiler varsa bunlarla bir görüşme yaparak yaptığınız görüşmeye ait kayıtları da sunumunuza ekleyebilirsiniz.
11. Eğitim çağında biri olarak okula gönderilmek yerine, zorla çalıştırılmanız durumunda neler hissedeceğinizi anlatan bir kompozisyon yazarak raporunuza ekleyiniz.
12. Göreviniz “Dereceli Puanlama Anahtarı”na göre değerlendirileceğinden puanlama ölçütlerini dikkate alarak çalışmanızı tamamlayınız.

ahmet soruldu
×

Giriş Yap