Şemsî harfler ve kamerî harfler ifadelerini araştırınız ve elif lam takısı ile irtibatını açıklayınız.

Şemsî harfler ve kamerî harfler ifadelerini araştırınız ve elif lam takısı ile irtibatını açıklayınız.

1
Aykut 824 Rep.

Şemsî harfler ve kamerî harfler ifadelerini araştırınız ve elif lam takısı ile irtibatını açıklayınız.

Talha cevaplandı
0
Talha 769 Rep.

Arap alfabesinde Kamerî harfler ve Şemsî harfler olmak üzere ikiye ayrılır.

28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerden oluşur. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı gelirse, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirliyor. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı gelirse, “lam” ( ل ) cezimlenmek suretiyle açığa çıkar. Yani “lam” diye okuruz.

Talha cevaplandı
×

Giriş Yap