Rabbena dualarının anlamı üzerinde düşününüz. Bu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir?

Rabbena dualarının anlamı üzerinde düşününüz. Bu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir?

1
ozan 13.07K Rep.

Rabbena dualarının anlamı üzerinde düşününüz. Bu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istenmektedir? Listeleyiniz.

Listelediğiniz hususları arkadaşlarınızınki ile karşılaştırınız.

ozan seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.13K Rep.

İki duanın da “Rabbena” kelimesiyle başlaması nedeniyle bu dualara “Rabbena duaları” denmektedir. Bu duaların ilki, Bakara suresi 201. ayette, ikincisi ise İbrahim suresi 41. ayette geçmektedir. Rabbena duaları namazlarda son oturuşta okunur. Ancak bu iki dua her zaman okunabilir. Rab, yaratan, besleyip büyüten, yarattıklarıyla ilgili kurallar koyan ve onları terbiye eden demektir.31 Rab isminin bir gereği olarak Allah (c.c.), kendisine inananları daha iyi insanlar olmaları için bazı ibadetlerle eğitir. Allah’ın (c.c.) Müslümanları eğitmesi onun merhametinin bir sonucudur. Dua ederken Yüce Allah’a sığınıldığı için “Ya Rabbi!” ya da “Ey Rabbimiz!” diyerek dua edilir. Hz. Peygamber “Dua ibadetin özüdür.”32 buyurarak duanın çok önemli bir ibadet olduğunu Müslümanlara haber vermektedir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de nasıl dua edilmesi gerektiğini bildirmiş, Hz. Peygamber de uygulayarak dua adabını öğretmiştir. Rabbena dualarında Yüce Allah, Müslümanlara hem dua öğretmekte hem de dua ederken dikkat edilmesi gereken bazı konulara dikkat çekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, sadece dünya için dua edenlerin ahirette pişman olacaklarını “… ‘Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver.’ derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.” ayetiyle haber vermektedir. Müslümanlara hem dünya hem de ahiret için dua etmeleri gerektiği Rabbena duasıyla öğretilmektedir. Rabbenağfirli duası ise Müslümanlara, dua ederken bencil olmamak gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle Müslümanlar kendileriyle beraber ana babalarına ve mümin kardeşlerine de dualarında yer vermelidir. Bir Müslümanın duasında ana babasına ve mümin kardeşlerine yer vermesi o kimselere hediye vermesi gibidir. Bu nedenle Müslümanlar dualarında Allah’tan (c.c.) dünya ve ahiret mutluluğu isterler. Dualarında anne babalarını ve diğer müminleri de unutmazlar.

Ekler

dua.jpg
ozan en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap