Peygamberlerin sıfatları hakkında bir araştırma yapınız.

Peygamberlerin sıfatları hakkında bir araştırma yapınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Peygamberlerin sıfatları hakkında bir araştırma yapınız.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.07K Rep.

Doğru Olmak (Sıdk) Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdiği haberlere inanmazlar. Bu sebeple peygamberler asla yalan söylememişlerdir.

Güvenilir Olmak (Emanet) Peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi olan emanet, güvenilir olmak demektir. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olup kutsal görevlerini yerine getirirken emanete uygun davranmışlardır.

Akıllı ve Zeki Olmak (Fetanet) Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir.

Günah İşlemekten Korunmuş Olmak (İsmet) Günahsızlık, temizlik, korunmuşluk anlamlarına gelen ismet; Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Peygamberlerin küçük hataları dahi Yüce Allah’ın uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir.

Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek (Tebliğ) Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Tebliğ; ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. Terim olarak ise peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap