Peygamberlerin görevleri nelerdir? Ayetlerden örnekler vererek açıklayınız.

Peygamberlerin görevleri nelerdir? Ayetlerden örnekler vererek açıklayınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Peygamberlerin görevleri nelerdir? Ayetlerden örnekler vererek açıklayınız.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.07K Rep.

Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Tebliğ; ulaştırma, duyurma anlamlarına gelir. Terim olarak ise peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Yüce Allah, peygamberlerin asıl görevinin tebliğ olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir: “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” Mâide suresi, 99. ayet.

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) mesajlarını insanlara iletmek, uygulamak ve açıklamakla görevlidirler. İlahi mesajlar öncelikle peygamberlere iletilir. Peygamberler bu ilahi mesajları eksiksiz bir şekilde insanlara iletir ve uygulanması konusunda örnek olurlar. Yüce Allah “…İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.”Nahl suresi, 44. ayet. ayeti ile bunu vurgulamıştır. İnsanları Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uymaya davet eden peygamberler ahlaki yönden de en üstün özelliklere sahiptirler ve en güzel örnektirler. Peygamberler görevlerini Yüce Allah’ın emri olduğu için yaparlar, insanlardan hiçbir karşılık beklemezler. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle vurgulanmıştır: “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”Yâsîn suresi, 21. ayet.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap