Peygamber (s.a.v.) tebliğ emanet ve hicret kavramlarının anlamını araştırıp defterinize yazınız.

Peygamber (s.a.v.) tebliğ emanet ve hicret kavramlarının anlamını araştırıp defterinize yazınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

“Peygamber (s.a.v.), tebliğ, emanet ve hicret” kavramlarının anlamını araştırıp defterinize yazınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Peygamber: İslam dinine göre, Allah tarafından özel olarak görevlendirilen, insanlara Allah’ın emir ve buyruklarını bildiren, onları Allah yoluna, dine çağıran kimse.

Tebliğ: İslamiyette Tebliğ; Taşımak, götürmek, ulaştırmak, bildirmek ve eriştirmek gibi anlamlara gelmekte olan tebliğ, ıstılahta, peygamberlerde bulunması gereken vacip sıfatlardan biridir, peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah’tan gelen ilahi hükümlerden hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden veya her hangi bir eklemede bulunmadan aynen insanlara aktarmasına denilmektedir.

Emanet: Korunmak, saklanmak maksadıyla insana verilen maddi ve manevi her türlü eşya emanet sayılır. Emanet, Peygamberlerin (as) sıfatlarındandır. Resulullah’ın (asm) bir sıfatı da, emin güvenilir insandır.

Hicret: İslam takviminin başlangıcı Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Bu göç sırasında o zamana kadar Müslüman olan herkes de Peygamberin yanındaydı. Hicret 20 eylül 622 günü olmuştur. Hicret’i esas tutan Hicri takvimin başlangıcı ise asıl Hicret’ten daha sonra, 640’tadır.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap