Osmanlı Devletinin uzun süre güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde farklı kültürlere hoşgörülü davranmasının etkisi olmuş mudur?

Osmanlı Devletinin uzun süre güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde farklı kültürlere hoşgörülü davranmasının etkisi olmuş mudur?

1
ahmet 11.84K Rep.

Osmanlı Devletinin uzun süre güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde farklı kültürlere hoşgörülü davranmasının etkisi olmuş mudur? Açıklayınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Osmanlı Devleti izlediği hoşgörülü ve adaletli siyaseti ile birbirinden farklı milletlerin birlikte yaşamalarını sağlamıştır. Sınırları içerisindeki farklı milletlere mensup insanlar, dillerini, dinlerini, kültürlerini herhangi bir baskı ile karşılaşmadan
yaşamışlardır.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürdüğü toprakları düşünelim. Üç kıtada 600 yıldan fazla hüküm sürmüş bir devlettir. Birbirinden farklı milletler (Türk, Arap, Rum, Bulgar v.s.) ve farklı din ve mezhebe inanan insanlar (Müslüman, Hristiyan, Yahudi) bir arada yaşadı. Osmanlı Devleti bu farklılıklara rağmen insanları ahenk içinde idare etti. Peki ama nasıl? Hoşgörü ve adaleti yönetiminin temel esasları yaptı. Halk arasında dil, din, kültür ve değerleri ne olursa olsun ayrım yapmadı. Bu sayede insanlar kendi inanç, dil, kültür ve yaşam biçimini korudular. Bugün Balkanlarda, Orta Doğu’da insanlar kendi dillerini konuşabiliyor, kültürel değerlerini değişmeden sürdürebiliyorsa bu hoşgörü sayesindedir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap