Osmanlı Devletinde yönetenler ile yönetilenler arasındaki farklar nelerdir?

Osmanlı Devletinde yönetenler ile yönetilenler arasındaki farklar nelerdir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Osmanlı Devletinde yönetenler ile yönetilenler arasındaki farklar nelerdir? Günümüzdeki toplum
yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin
benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki kısımdır. Askerî de denilen ve vergiden muaf olan yönetenler; askerî, idari, siyasi ve dinî yetkilere sahip devlet görevlileridir. Reaya olarak isimlendirilen yönetilenler ise şehirlerde, köylerde ve konargöçer (yörük) olarak yaylak ve kışlaklarda yaşayan, geçimini tarım, sanayi, ticaret ve hayvancılık yaparak sağlayan kimselerdi. Reaya, askerî sınıftan farklı olarak vergi vermekle yükümlüydü.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

Sınırların genişlemesi ile birlikte ülke içinde farklı milletler yaşamaya başladı. Halkın büyük bölümünü şehirliler ve köylüler meydana getirmekteydi. “Reaya” denilen bu halk kesiminin dışında kalan yönetici, asker, din adamları ve ilim adamları “askerî” denilen kitleyi oluşturuyordu. Köylüler tarım ve hayvancılıkla, konargöçer yaşayan halk da yaylak ve kışlaklarda hayvancılık yapıyordu. Şehirlerde yaşayanlar imalat işleri ve ticaretle geçimlerini sağlıyorlardı.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap