Öğrenci olarak hak ve sorumluluklarınız nelerdir?

Öğrenci olarak hak ve sorumluluklarınız nelerdir?

1
sena 2.34K Rep.

Öğrenci olarak hak ve sorumluluklarınız nelerdir? 5. sınıf Berkay yayınları 23. sayfa

bilgin cevaplandı
0
bilgin 1.04K Rep.

Öğrenci hak ve sorumlulukları
HAKLAR
-Düşüncelerini özgürce ifade etme
-Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
-Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
-Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
-Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
-Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
-Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
-Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
-Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
-Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
-Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) sosyal çevre ile bütünleşme
-Öğretmelerimle sosyal ve duygusal problemlerimi rahat paylaşma
-Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı .
-Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik objektif test ve tekniklerin uygulanması.
-Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma.
-Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme
SORUMLULUKLAR
-Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme.
-Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma.
-Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; Yanlışlıkla zarar verildiğinde zararın bedelini karşılama.
-Sınıfça belirlenen kurallara uyma.
-Okul kurallarına uyma.
-Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma.
-Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma.
-Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama..
-Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkı yapma.
-Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılma
-Okul dışında da Akçakoca Lisesi ve Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi öğrencisine yaraşır bir şekilde davranma.
-Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınma.
-Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme.
-Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelme.

bilgin cevaplandı
×

Giriş Yap