Namazın dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.

Namazın dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.

0
ozan 13.07K Rep.

Namazın dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.

ozan seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.13K Rep.

Namaz, Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir. Salat; namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir. İnsan namaz kılarken Allah’ı (c.c.) anar, O’na olan sevgi ve saygısını dile getirir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili olarak “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.”Tâhâ suresi, 14. ayet. buyrulmuştur.

Namaz, belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümana farzdır. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, insanların namaz kılması emredilmiştir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”Nisâ suresi, 103. ayet. Hz. Muhammed (s.a.v.) “… Dinin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise cihattır.”Tirmizî, İman, 8. ve “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”Tirmizî, Tahâret, 1. diyerek namaza verdiği önemi belirtmiştir. Bu yüzden vaktinde kılınan namaz ibadetlerin en faziletlisi olarak görülmüş,Buhârî, Tevhid, 48. tüm peygamberlere ve ümmetlerine emredilmiştir.İbrâhîm suresi, 40. ayet; Meryem suresi, 29-31. ayetler; Yûnus suresi, 87. ayet; Enbiyâ suresi, 72-73. ayetler. Namaz, imanın bir göstergesidir. Çünkü Yüce Allah’a iman eden bir mümin, namaz kılarak O’nu hatırlar, O’na hamt eder ve övgüsünü dile getirir. O’nun yüceliği karşısında eğilir, O’na olan inancını ve saygısını gösterir. Kulluk görevini yerine getirir. Kendisine verdiği sayısız nimetlere karşı şükreder. Böylece Yüce Allah’ın rızasını kazanır.

Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir. Sorumluluklarının farkında olur ve Yüce Allah’ın “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”Ankebût suresi, 45. ayet. ayetine uygun olarak kötü davranışlar yapmaktan uzaklaşır. İyi ve güzel davranışlara yönelir. Böylece namaz kılan kişi ahlakını da güzelleştirmiş olur. Rabbiyle konuşur Buhârî, Salât, 33. ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.)“Secde; kulun Rabbi’ne en yakın olduğu andır.” Müslim, Salât, 215. hadisine göre Yüce Allah’a yakınlaşır. İslam dini namaza büyük önem vermiştir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine yöneltilen “Amellerin en faziletlisi hangisidir?” sorusuna, “Vaktinde kılınan namazdır…Buhârî, Tevhid, 48.” şeklinde cevap vererek bir Müslüman için namazdan daha değerli bir ibadet olmadığını ifade etmiştir.

ozan en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap