Namaz insanın ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar? Kısaca açıklayınız.

Namaz insanın ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar? Kısaca açıklayınız.

1
ozan 13.07K Rep.

Namaz insanın ahlaki gelişimine nasıl katkı sağlar? Kısaca açıklayınız.

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.13K Rep.

Namaz kılan bir kimse Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkar, O’nunla olan bağını güçlendirir. Sorumluluklarının farkında olur ve Yüce Allah’ın “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” ayetine uygun olarak kötü davranışlar yapmaktan uzaklaşır. İyi ve güzel davranışlara yönelir. Böylece namaz kılan kişi ahlakını da güzelleştirmiş olur. Rabbiyle konuşur ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.)“Secde; kulun Rabbi’ne en yakın olduğu andır.” hadisine göre Yüce Allah’a yakınlaşır. İslam dini namaza büyük önem vermiştir.

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap