Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gidişini ve yürüttüğü faaliyetleri araştırınız. Bu çalışmaları onun kisilik özellikleriyle ilişkilendirerek yazınız.

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gidişini ve yürüttüğü faaliyetleri araştırınız. Bu çalışmaları onun kisilik özellikleriyle ilişkilendirerek yazınız.

1
Talha 769 Rep.

Mustafa Kemal’in Trablusgarp’a gidişini ve yürüttüğü faaliyetler araştırınız. Bu çalışmaları onun kişilik özellikleriyle ilişkilendirerek yazınız.

Aykut cevaplandı
0
Aykut 824 Rep.

1870’de siyasi birliğini tamamlayan İtalya sömürge arayışı doğrultusunda, 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu. İngiltere ve Fransa, İtalya’yı İttifak Devletlerinden ayırmak için bu girişime göz yumdu. Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle de karadan asker gönderemedi.Atatürk vatan severdi. Vatanından bir karış toprak vermek istemiyordu . Bütün bunların sonucunda Mustafa Kemal ümitsizliğe yer vermeyip bazı subaylarla, Osmanlı genelkurmayından izin alarak halkı örgütleyip İtalyanlarla savaşmak için gizlice Trablusgarp’a gittiler. Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılı bir biçimde savundu. İlk savaşı olan Trablusgarp’taki başarıları onun halk tarafından tanınmasını sağladı. Atatürk’ün ileri görüşlülü bu savaşı kazanmasında çok etkili olmuştur. Olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit etti.

Aykut cevaplandı
×

Giriş Yap