Mustafa Kemal’in, halkı Milli Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.

Mustafa Kemal’in, halkı Milli Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Mustafa Kemal’in, halkı Milli Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Mustafa Kemal, bölgesel kurtuluş yolları arayan ve birbirinden ayrı faaliyet gösteren milli cemiyetlerle kesin bir zafere ulaşılamayacağı düşüncesindeydi. Ona göre vatanın ve milletin kurtuluşu için öncelikle bu kuruluşların güçlerini birleştirmeleri gerekiyordu.

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla milli cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altında topladı. Böylece dağınık hâldeki millî kuvvetleri bir araya getirerek birleştirme ve bütünleştirme gücüne sahip bir lider olduğunu gösterdi.

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçme kararını verdiği günlerde Samsun ve çevresinde bulunan Pontusçu Rumlar İtilaf kuvvetlerinin bölgeye gelişinden de aldıkları cesaretle saldırılarını arttırıyorlardı. Rumların saldırılarına karşı Türklerin kendilerini savunma çabaları ise İtilaf Devletleri tarafından Samsun ve çevresindeki Türklerin Hristiyanlara saldırısı şeklinde yorumlanıyordu. İtilaf Devletlerinin temsilcileri Osmanlı Devleti’nden bu karışıklıkları önlemesini istemişler; aksi hâlde Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini bildirmişlerdi. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi Karadeniz Bölgesi’nde düzeni yeniden sağlayacak kişi olarak Mustafa Kemal Paşa’yı görevlendirdi. Mustafa Kemal de 16 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun’a gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı.

Mustafa Kemal üç gün süren tehlikeli bir deniz yolculuğunun ardından 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıktı.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap