Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştır?

Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştır?

1
ahmet 11.84K Rep.

Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştır?
Karşılaştığı bu güçlüklere hangi çözüm yollarını bulmuştur? Araştırınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

İstanbul’daki yönetimin ve İtilaf Devletlerinin birlikte yürüttükleri bu zararlı faaliyetler sonucunda Büyük Millet Meclisine karşı Anadolu’nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı.
Büyük Millet Meclisine karşı başlayan ayaklanmaların bir kısmı Kuvayıinzibatiye ve Anzavur ayaklanmalarında olduğu gibi doğrudan doğruya Osmanlı Hükûmeti tarafından çıkarılmıştır. İtilaf Devletlerinin de desteklediği bu ayaklanmaların amacı millî kuvvetleri İstanbul ve Boğazlar bölgesinden uzak tutmaktı.

Anadolu’nun pek çok yerinde görülen ve 1920 yılı boyunca Büyük Millet Meclisini meşgul eden iç ayaklanmaların en yaygın olanları Osmanlı Hükûmeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları sonucu çıkan ayaklanmalardı. Bolu, Düzce, Yozgat, Konya, Bozkır, Cemil Çeto, Koçgiri ve Milli aşireti ayaklanmaları bu tür yıkıcı faaliyetlerin belli başlılarıydı. Bu isyan hareketlerini başlatanların amacı Kuvayımilliye’yi etkisiz hâle getirmek ve Ankara’yı dört bir yandan kuşatarak Millî Mücadele hareketini boğmaktı. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklananlar arasında Rum ve Ermeni azınlıklar da vardı. Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden ve İtilaf Devletlerinden aldıkları cesaretle harekete geçen bu azınlıkların amacı Anadolu’da kendi devletlerini kurmaktı. Bu arada Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi bazı Kuvayımilliyeciler de düzenli orduya katılmak istemedikleri için ayaklanmışlardı.

Büyük Millet Meclisi iç ayaklanmaları bastırmak ve otoritesini tüm yurda yaymak amacıyla 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkardı. Bu Kanun’a göre söz, yazı ve hareketleriyle Büyük Millet Meclisine saldırıda bulunanlar vatan haini sayılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Meclis, Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun etkili şekilde uygulanması için mahkemeler de kurdu. İstiklal Mahkemeleri adı verilen ve üyeleri milletvekilleri arasından seçilen bu mahkemeler düşmanla iş birliği yapanları, asker kaçaklarını, ayaklanmacıları ve Millî Mücadele’ye zarar veren diğer suçluları yargılayıp cezalandıracaktı. Seyyar mahkemeler olarak da çalışan İstiklal Mahkemeleri, bir bölgedeki ayaklanmanın bastırılmasının ardından o bölgeye gidiyor ve suçluları yargılayıp cezalandırılmalarını sağlıyordu.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap