Milli ve dini özelliklerimizi yansıtan kültürel ögelerle ilgili araştırma yapınız.

Milli ve dini özelliklerimizi yansıtan kültürel ögelerle ilgili araştırma yapınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Milli ve dini özelliklerimizi yansıtan kültürel ögelerle ilgili araştırma yapınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

– Dil: Kültür ögelerinin en başında dil vardır. Her millet algısına göre farklı bir ses ve dil yapısı meydana gelmiştir.

– Din: Dinin sosyal yaşam içindeki önemi dolayısıyla dinin unsurları açısından çok önemli bir yere sahiptir. Din bir milleti birleştirici bir etkiye sahiptir. Milliyetçilik akımları ile birlikte etkisi azalmıştır.

– Gelenek ve görenek: Bir milletin kültür yapısını gösteren yaşayış biçimi gelenek ve göreneklerdir.

– Sanat: Sanat bir millet diğer milletlerden ayıran bir millete has duygu ve zevklerin tezahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır.

– Tarih: Milleti dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap