Millî Mücadele’nin önemini kavrayabileceksiniz.

Millî Mücadele’nin önemini kavrayabileceksiniz.

1
sena 2.34K Rep.

Millî Mücadele’nin önemini kavrayabileceksiniz.Sosyal bilgiler

Eda cevaplandı
1
Eda 2.99K Rep.

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi, Millî Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletlerince’nce işgali sonucunda, Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. 1919 – 1923 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Eda cevaplandı
×

Giriş Yap