Milli Mücadele Döneminde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir?

Milli Mücadele Döneminde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Milli Mücadele Döneminde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir? Araştırınız.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

İşgal kuvvetlerine karşı ilk Kuvayımilliye hareketi Hatay Dörtyol’da başladı. Fransızlar ve onlarla birlikte hareket eden Ermenilerin saldırılarına karşı silaha sarılmaktan başka bir yol kalmadığını gören halk 19 Aralık 1918’de Fransız birliğine ateş açtı. Böylece Millî Mücadele sürecinde “Güney Cephesi” adıyla bilinen cephe açılmış oldu.

Güney Cephesi’nde Fransız işgaline karşı ortaya çıkan Kuvayımilliye ruhu İzmir’in işgali üzerine Batı Cephesi’nde de kendisini gösterdi. Ege Bölgesi’nde bulunan komutanların ve efe olarak adlandırılan liderlerin etrafında teşkilatlanan silahlı Kuvayımilliye birlikleri halkın kurtuluşa olan inancını ve direniş azmini kuvvetlendirdiler. Ayrıca düşman ilerleyişinin hızını keserek Millî Mücadele’nin hazırlık devresinin tamamlanması ve düzenli ordunun kurulması için gereken zamanı kazandırdılar.

Türk milleti Kuvayımilliye birliklerinin yanı sıra haklarını savunmak ve sesini dünyaya duyurmak için cemiyetler de kurdu. Genellikle işgal tehlikesi altındaki yörelerimizde kurulan bu cemiyetlere Müdafaa-i Hukuk, Muhafaza-i Hukuk veya Redd-i İlhak gibi adlar verildi.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap