Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız ve bunlardan din unsurunu açıklayınız.

Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız ve bunlardan din unsurunu açıklayınız.

0
ozan 13.12K Rep.

Millî kimliğimizi belirleyen unsurları yazınız ve bunlardan din unsurunu açıklayınız.

ahmet cevaplandı
0
ahmet 11.84K Rep.

Milletlerin ortak hafızası olan tarih, millî ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini oluşturan bireylerin bir kimlik altında toplanması sayesinde ortaya çıkar. Bireylerin birlikteliği genellikle tarihî bir niteliğe sahiptir. Toplum, zaman ve mekân içinde ortak bir kimlik ile süreklilik kazanır. Kimlik olmadan bir toplumun devamlılık sağlayabilmesi söz konusu olmayacaktır. Millî ve toplumsal kimliğin oluşmasında dil ana etkendir. Bunun yanında tarih birliği, dinî inanışlar, devlet yapıları, coğrafi birliktelik, musiki ve ülkü birliği de bu şuurun oluşmasında önemlidir.

ahmet cevaplandı
×

Giriş Yap