Mikroskobun ve diğer teknolojik araçların hücrenin yapısının anlaşılmasına olan katkıları nelerdir?

Mikroskobun ve diğer teknolojik araçların hücrenin yapısının anlaşılmasına olan katkıları nelerdir?

1
ahmet 11.84K Rep.

Araştırma Sorusu
Mikroskobun ve diğer teknolojik araçların hücrenin yapısının anlaşılmasına olan katkıları nelerdir?
Araştırma Yöntemi
• Araştırma sorunuzu bilimsel kitap, dergi vb. yayınlardan ve İnternet’ten araştırınız. Araştırmanız sırasında konuyla ilgili bilime katkısı olan bilim insanları ve bunların çalışmalarına dair bilgi ve görsel materyal toplayınız.
• Elde ettiğiniz verileri düzenleyiniz. Verilerinizden yararlanarak hücre yapısının anlaşılmasında gelişen mikroskopların ve diğer teknolojik araçların katkısını gösterecek bir tarih şeridi hazırlayınız. Çalışmanızı çeşitli görsel materyalle destekleyiniz.
Sonuç ve Paylaşma
Hazırladığınız tarih şeridini arkadaşlarınızla paylaşıp karşılaştırınız. Sınıfta, geçmişten günümüze teknolojik gelişmelerin hücrenin yapısının anlaşılmasına sağladığı katkıların neler olduğunu tartışınız.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap