Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

1
ozan 13.12K Rep.

Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

ahmet cevaplandı
0
ahmet 11.84K Rep.

Ana düşünce : Edebiyatın bize ne olduğunu anlatır.
Yardımcı düşünce : Edebiyatın ne olduğu konusunda birçok farklı düşünce vardır.
1- Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatı.
2- Bu sanatın ilkelerini, kurallarını ve bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilgi dalı.
3- Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü.
4- Herhangi bir bilim dalıyla ilgili yazı ve yapıtların tümü (Türkçede bu anlamda genellikle literatür sözcüğü kullanılmaktadır). Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak, bir konuda gereksiz, boş, süslü söz söylemek anlamına gelir.

ahmet cevaplandı
×

Giriş Yap