Metinde verilen olaylardan hangileri fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasındaki rolüne örnek olarak verilebilir? Sebebiyle açıklayınız.

Metinde verilen olaylardan hangileri fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasındaki rolüne örnek olarak verilebilir? Sebebiyle açıklayınız.

0
ozan 13.12K Rep.

Metinde verilen olaylardan hangileri fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasındaki
rolüne örnek olarak verilebilir? Sebebiyle açıklayınız.

ahmet cevaplandı
0
ahmet 11.84K Rep.

Gezegenler arası mesafeyi nasıl ölçebilecekleri, ışığın boşluktaki davranışı, sesin boşlukta duyulup duyulmadığı, yer çekimsiz ortamın nasıl olduğu fizik biliminin evrendeki olayların açıklanmasında oynadığı rollerdendir.

ahmet cevaplandı
×

Giriş Yap