Melekler hakkında bildiklerinizi defterinize yazınız.

Melekler hakkında bildiklerinizi defterinize yazınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Melekler hakkında bildiklerinizi defterinize yazınız.

ahmet seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
ozan 13.12K Rep.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde meleklerin
birtakım özelliklere sahip olduğu açıklanmıştır. Buna göre melekler genel olarak aşağıdaki özelliklere sahiptirler:
• Melekler Allah tarafından, nurdan yaratılmışlardır. Onlar gözle görülemezler.
• Meleklerin evlenme, üreme, yorulma, uyuma gibi özellikleri bulunmamaktadır. Onların erkeklik, dişilik nitelikleri de yoktur.
• Melekler kısa sürede çok uzun mesafelere gidebilecek yapıda yaratılmışlardır. Kutsal kitabımızda meleklerin, şeklini tam olarak bilemediğimiz kanatlara sahip oldukları belirtilmiştir.
• Melekler Allah’a (c.c.) isyan etmez, onun emirlerine aykırı hiçbir iş ve davranışta bulunmazlar.

Gerek Kur’an’da gerekse Peygamberimizin hadislerinde meleklerin sayısı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ancak meleklerden bir kısmının adlarından ve görevlerinden kutsal kitabımızda söz edilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) de çeşitli hadislerinde bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştır. Buna göre dört büyük melek vardır. Bunlar Cebrail (a.s.), Mikâil (a.s.), İsrafil (a.s.) ve Azrail (a.s.)’dir.
Cebrail (a.s.): Yüce Allah’ın bildirdiği emir, yasak, öğüt ve haberleri peygamberlere iletmekle görevlidir. Yerine getirdiği görev nedeniyle Cebrail’e (a.s.) vahiy meleği de denilmektedir.
Mikâil (a.s.): Yağmur, kar, rüzgâr vb. doğa olaylarını Allah’ın izniyle düzenlemekle görevlidir.
İsrafil (a.s.): Biri kıyametin kopması, diğeri de yeniden diriliş sırasında olmak üzere iki kez sûra üflemekle görevlidir. Sûr, mahiyetini sadece Yüce Allah’ın (c.c.) bildiği bir alettir. Kur’an’da yer alan bir ayete göre İsrafil sûra iki defa üfleyecektir. Birinci üfleyişte kıyamet kopacak, bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. İkinci üfleyişte ise Allah’ın (c.c.) izniyle bütün canlılar yeniden dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır.

Azrail (a.s.): Allah’ın (c.c.) izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevli olan melektir. Kutsal kitabımızda, dört büyük melek dışında bazı meleklerin varlığı ve görevlerinden de söz edilir. Bunlardan biri kiramen kâtibîn (yazıcı melekler)dir. Yazıcı melekler, insanın sağında ve solunda bulunur. İnsanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir.

Münker-Nekir (a.s.): Ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevli olan melekler de vardır. Bunlara Münker-Nekir melekleri denir. Kutsal kitabımızda, insanları birtakım olumsuzluklardan korumakla görevli meleklerin var olduğu da belirtilir. Bunun dışında cennet ile cehennemde görevli veya vazifeleri yalnızca Allah’a (c.c.) ibadet etmek olan melekler de bulunmaktadır.

ahmet en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap