Maddelerin pH derecelerini daha net ölçebileceğiniz yöntemler nelerdir?

Maddelerin pH derecelerini daha net ölçebileceğiniz yöntemler nelerdir?

0
Talha 769 Rep.

Maddelerin pH derecelerini daha net ölçebileceğiniz yöntemler nelerdir?

Aykut cevaplandı
0
Aykut 824 Rep.

Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu içeriğindeki serbest H+ iyon derişimi belirler. Bir çözeltinin H+ iyon derişimi pH değeri ile ifade edilir. pH’ı 7 olan bir çözelti nötr olup H+ ve OH- iyonlarının yoğunluğu birbirine eşittir. pH’ı 7’den küçük olan çözelti asidik, pH’ı 7’den büyük olan çözelti baziktir. Asitler ve bazlar organik veya inorganik yapılı olabilir. Yorgunluk esnasında kaslarda oluşan laktik asit organik aside, nükleik asitlerin yapısına katılan; adenin, guanin, sitozin, timin ve urasil organik baza örnek olarak verilebilir.

Aykut cevaplandı
×

Giriş Yap