Kur’an-ı Kerim’den ilk insan Hz. Adem’in yaratılış hikayesi ile ilgili ayetleri araştırınız.

Kur’an-ı Kerim’den ilk insan Hz. Adem’in yaratılış hikayesi ile ilgili ayetleri araştırınız.

1
ahmet 11.84K Rep.

Kur’an-ı Kerim’den ilk insan Hz. Âdem’in yaratılış hikayesi ile ilgili ayetleri araştırınız.

Ömer cevaplandı
0
Ömer 11.91K Rep.

İnancımıza göre insanların atası, tarihin kendisiyle başladığı kişidir Hz. Âdem. O yokken melekler vardı. Allah böyle bir varlık yaratacağını önce onlara söyledi. Melekler sordular: “Ey Rabbimiz! Biz sana hamd ederken,seni yüceltirken yeni bir varlık mı yaratacaksın? Üstelik bu varlık yeryüzünde kan dökebilecek, oranın düzenini bozabilecek özellikte iken.”

Ancak Allah “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.” cevabını verdi. Allah, Âdem’i topraktan sadece “ol” diyerek yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder: “Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona “Ol!”
dedi ve o da oluverdi.”

Hz. Âdem’in yaratılışı hiçbir aracı olmaksızın Allah tarafından gerçekleştirilen olağanüstü bir durumdur. Allah “Ol!” dedi, topraktan yarattığı kulunu şekillendirip ona ruh verdi. Kulu Âdem’i eşsiz bir şekilde yaratan Allah, meleklere emir verir. Onlardan Hz. Âdem’in önünde saygı ile eğilmelerini ister: “Rabb’in meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın!”

Gerçekte bu secde isteği Âdem’e tapma anlamına gelmez. Meleklerin Âdem’e secdesi, Allah’ın yüceliğini kabullenme anlamında bir boyun eğiştir. Onun üstünlüğü karşısında saygı göstermedir.

Ömer cevaplandı
×

Giriş Yap