Kur’an-ı Kerim’de cin ve şeytan hakkında ne gibi açıklamalar yer alır?

Kur’an-ı Kerim’de cin ve şeytan hakkında ne gibi açıklamalar yer alır?

1
ahmet 11.84K Rep.

Kur’an-ı Kerim’de cin ve şeytan hakkında ne gibi açıklamalar yer alır? Bilgi veriniz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

Cinler, gözümüzle göremediğimiz varlıklardandır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de cinlerin varlığından ve özelliklerinden bahseden birçok ayet vardır. Kutsal kitabımızın yetmiş ikinci suresinin adı Cin suresidir. Cinlerle ilgili bilgilerin birçoğu da bu surede yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiğine göre cinler de insanlar ve diğer varlıklar gibi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da yer alan bir ayette, “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet.) buyrulmaktadır. Buna göre cinler de tıpkı biz insanlar gibi Yüce Allah’ın varlığına inanıp ona ibadet etmekle yükümlüdürler.

İnsanlar gibi cinler de akıllı ve irade sahibi varlıklardır. İslam’a göre onlar da yaptıklarından sorumlu tutulacaklardır. Sorumluluklarını yerine getirenler mükâfatlandırılacak, Yüce Allah’ı inkâr eden, kötülük yapan cinler ise cezalandırılacaktır. (Cin suresi, 14-15. ayetler.) Cin suresinin ilk iki ayetinde, cinlerden bir grubun Peygamberimizin (s.a.v.) okumuş olduğu Kur’an’ı dinlediği belirtilmiştir. Aynı ayetlere göre Peygamberimizi (s.a.v.) dinleyen cinler şöyle demişlerdir: “… Gerçekten biz, doğru yola ileten harikulâde bir Kur’an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabb’imize asla ortak koşmayacağız.” (Cin suresi, 1-2. ayetler.) Yüce Allah (c.c.) insanı topraktan, melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yaratmıştır. Cinlerin ateşten yaratıldığı bir ayette, “Allah … cinleri dumansız ateşten yarattı.” (Rahmân suresi, 14-15. ayetler.) buyrularak dile getirilmiştir. Yine Kur’an’da, “And olsun biz insanı (pişmiş) kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.” (Hicr suresi, 26-27. ayetler.) buyrulmuştur. Bu ayet, cinlerin insanlardan daha önce yaratıldığını ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim’de bildirildiğine göre cinlerin de insanlar gibi iyi özelliklere sahip olanları ve kötülük edenleri vardır. Bu durum bir ayette, “Gerçekten biz –kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere– türlü türlü yollar tutmuştuk.” (Cin suresi, 11. ayet.) ifadesiyle dile getirilmektedir.

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap