Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler bulunuz.

Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler bulunuz.

1
ahmet 11.84K Rep.

Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler bulunuz.

ozan cevaplandı
0
ozan 13.12K Rep.

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)
“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

ozan cevaplandı
×

Giriş Yap